Terms and conditions

General Terms and Conditions

Zasady korzystania Korzystając z serwisu akceptujesz niniejsze warunki i postanowienia. W przypadku niezaakceptowania umowy, proszę, opuść serwis.

DEFINICJE Właściciel – firma FASTGROUP SYSTEMS OU OSAUHING, do której należy serwis Chillispaces.com. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu Chillispaces.com. PRAWA AUTORSKIE Zawartość serwisu chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach serwisu zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (m.in. partnerów handlowych, klientów).

Żadna część serwisu (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez pisemnej zgody Właściciela.

Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące w serwisie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.

Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Właściciel serwisu stale dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość i wartość informacyjną. Jednakże nikomu nie udziela się żadnej rękojmi ani gwarancji. Właściciel nie jest w żadnym przypadku odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem firmy lub innych strat) będącą następstwem korzystania z informacji zawartych w serwisie. Właściciel serwisu nie ponosi też odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwie funkcjonujących stron serwisu.

Właściciel nie gwarantuje, że serwis będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie. Właściciel zastrzega sobie również prawo do zmiany zawartości serwisu lub zablokowania dostępu do niego w każdej chwili.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za komentarze i wypowiedzi Użytkowników (m.in. na forach, czatach, stronach WWW) oraz za informacje zawarte na stronach WWW reklamodawców lub w innych miejscach w Internecie, do których zamieszczone zostały odnośniki.

OCHRONA PRYWATNOŚCI Właściciel w pełni respektuje poszanowanie prywatności. Użytkownik korzystający z serwisu pozostaje cały czas anonimowy, do chwili, kiedy zdecyduje się ujawnić swoje dane.

Dane osobiste nie są przekazywane osobom trzecim, a dostęp do nich ma wyłącznie Właściciel serwisu lub upoważnione przez niego osoby, które zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy handlowej.

Właściciel na podstawie uzyskanych informacji tworzy zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim, jednak nie umożliwiają one zidentyfikowanie pojedynczych Użytkowników.

Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje dane samodzielnie lub poprosić o ich usunięcie lub zmodyfikowanie.

WYMAGANIA TECHNICZNE Aby poprawnie korzystać z serwisu należy używać najnowszych wersji przeglądarek (np. Firefox, Chrome, Opera, Microsoft Edge) z włączoną obsługa JavaScript i cookie. Serwis został tak skonstruowany, aby działał również na nietypowych lub starszych przeglądarkach, ale może się zdarzyć, że w mało popularnych lub starych przeglądarkach, działanie wybranych funkcji może nie być zadowalające.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE Konta użytkownika przypisane są do osób. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w serwisie. Z jednego konta może korzystać tylko jedna osoba.

Konta osób, które kopiują zawartość serwisu na lokalny dysk, korzystają z programów lub robotów masowo indeksujących strony oraz w inny sposób atakują lub przeciążają serwer, będą usuwane, a dostęp do serwisu będzie takim osobom bezwzględnie blokowany. Serwer podlega całodobowemu monitoringowi.

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian niniejszej umowy w dowolnej chwili bez zawiadamiania Użytkownika o zmianach. Korzystanie z serwisu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.